Doorgaan naar hoofdcontent

Waarop zijn astrologische sterrenbeelden gebaseerd?

Astrologie is voor veel mensen wat ze in de krant lezen in de rubriek over hun sterrenbeeld. Wat ze soms niet weten, is dat astrologie gebaseerd is op een systeem, en dat je die regels zelf kunt leren. Wat je in de dagelijkse rubriek over astrologie leest, heeft overigens zo goed als niets met de 'echte' traditionele astrologie te maken. Westerse astrologie maakt gebruik van verschillende duidingselementen zoals planeten, sterrenbeelden en huizen. Om de astrologische tekens beter te begrijpen is het goed om inzicht te hebben in heersers, elementen en kruizen.

Om een tipje van de sluier van de astrologische technieken op te lichten, gaan we analyseren waarop de beschrijvingen van de verschillende astrologische tekens (sterrenbeelden) zijn gebaseerd. Een Ram heeft de reputatie vurig, ondernemend en energiek te zijn, een Stier is aards, geduldig en zinnelijk, een Tweelingen is pienter, communicatief en beweeglijk. Maar waar haalt de astroloog die wijsheid vandaan? Uit heersers, elementen en kruizen. Wanneer je daar wat meer over weet, heb je eigenlijk al een stevige basis om de astrologische tekens te begrijpen.

De astrologische sterrenbeelden

Naast de Nederlandse en Latijnse benaming van het sterrenbeeld staat de datum van de intrede van de Zon in dat sterrenbeeld.

Let wel: dit is bij benadering, want de exacte datum kan per jaar wel eens een dagje verschillen. Om het helemaal goed te hebben, zou je het moeten laten berekenen met een zo nauwkeurig mogelijke geboortetijd (met uren en minuten). Dit kan tegenwoordig gratis online.

 1. Ram of Aries: 21 maart tot 19 april
 2. Stier of Taurus: 20 april tot 20 mei
 3. Tweelingen of Gemini: 21 mei tot 21 juni
 4. Kreeft of Cancer: 22 juni tot 22 juli
 5. Leeuw of Leo: 23 juli tot 22 augustus
 6. Maagd of Virgo: 23 augustus tot 22 september
 7. Weegschaal of Libra: 23 september tot 22 oktober
 8. Schorpioen of Scorpio: 23 oktober tot 21 november
 9. Boogschutter of Sagittarius: 22 november tot 21 december
 10. Steenbok of Capricorn: 22 december tot 19 januari
 11. Waterman of Aquarius: 20 januari tot 18 februari
 12. Vissen of Pisces: 19 februari tot 20 maart

Wat zijn heersers?

Een heerser is een planeet (kan in de astrologie ook Zon en Maan zijn) die het teken zijn specifieke karakter geeft. Elk sterrenbeeld (of ‘astrologisch teken’) heeft zo een planeet die heerst over dat teken:


 1. Mars (principe: energie, ambitie) heerst over Ram
 2. Venus (principe: liefde, kunst) heerst over Stier
 3. Mercurius (principe: intellect, communicatievermogen) heerst over Tweelingen
 4. Maan (principe: veranderlijkheid, gevoel, ontvangen, vrouwelijk principe) heerst over Kreeft
 5. Zon (principe: vitaliteit, wil, mannelijk principe) heerst over Leeuw
 6. Mercurius heerst ook over Maagd
 7. Pluto (principe: kracht, magie) heerst over Schorpioen
 8. Jupiter (principe: harmonie, wet en religie) heerst over Boogschutter
 9. Saturnus (principe: concentratie, remming) heerst over Steenbok
 10. Uranus (principe: plotse verandering, revolutie) heerst over Waterman
 11. Neptunus (principe: ontvankelijkheid, fantasie) heerst over Vissen


De kennis van de heerser(s) bij elk teken van de dierenriem is nuttig om de ermee geassocieerde karakteristieken beter te begrijpen. Wat je kan helpen om de principes bij het koppel planeet/teken te leren, is een boek openslaan over Romeinse en Griekse mythologie. Door te lezen over Mars, Venus, Jupiter en de andere goden leer je meer over de principes en archetypes van de astrologie. De mythen over de oorlogsgod Mars (=Ares bij de Grieken) stellen hem voor als de archetypische man: een wilskrachtige, moedige, maar heethoofdige vechtjas. Je ziet zo het Mars-principe in werking, zoals we het symbolisch weerspiegeld zien in de horoscoop met de planeet Mars, het eerste huis en het sterrenbeeld Ram.

Wat zijn elementen?

In de astrologie zijn er vier elementen die de verschillende temperamenten voorstellen:

Vuur = energie; Aarde = stabiliteit;
Water = emotie; Lucht = rede.

 1. Vuurtekens (Ram, Leeuw en Boogschutter) benaderen de wereld vanuit de mogelijkheden die ze erin zien, met vuur en enthousiasme. Vaak zijn het levendige, moedige en creatieve geesten met af en toe de neiging wat te overdrijven.
 2. Aardetekens (Stier, Maagd en Steenbok) hebben in wezen in nuchtere kijk op de wereld. Ze zijn doorgaans praktisch, 'geaard' (hang naar materiële zekerheid) en betrouwbaar. Wanneer een astroloog een geboortehoroscoop ziet met veel 'Aarde' (bijvoorbeeld Zon en Ascendant in Aardetekens), dan gaat dat 'aardse' waarschijnlijk in de persoonlijkheid een belangrijke rol spelen.
 3. Watertekens (Kreeft, Schorpioen en Vissen) hebben met elkaar gemeen dat ze bij het beoordelen van mensen en situaties vooral op hun gevoel vertrouwen. Veel 'Water' in de horoscoop (bijvoorbeeld veel planeten in watertekens) maakt volgens de astrologische regels de geborene intuïtief en gevoelig.
 4. Luchttekens (Tweelingen, Weegschaal en Waterman) zijn geneigd om de wereld en hun relaties met denken en communiceren tegemoet te treden. Daardoor zijn zij alert, nieuwsgierig en opmerkzaam. Van aard zijn zij in staat tot objectiviteit en samenwerking. Vooral wanneer er in de horoscoop behalve de Zon nog andere planeten in Luchttekens staan, zullen deze kenmerken zich duidelijk manifesteren.

De regels van de traditionele astrologie zijn niet onoverkomelijk om te leren. Het moeilijkste is om alle elementen van de horoscoop tegen elkaar af te wegen. Je moet door de bomen dus het bos leren zien. Uit wat gezegd werd over de elementen kun je eigenlijk al afleiden dat een sterrenbeeld alleen niet zoveel prijsgeeft over iemands aard en persoonlijkheid. Zo kan 'een Ram' best lief en passief kan zijn, wanneer zijn Maan in Kreeft staat en zijn Ascendant in Vissen.

Wat zijn kruizen?

De kruizen verdelen de twaalf tekens van de (geboorte)horoscoop in vier hoofdtekens, vier vaste tekens en vier beweeglijke tekens. De astroloog leidt hieruit af of iemand graag
initiatief neemt, dingen begint, de leiding neemt en zijn zin doordrijft (hoofdteken);
liever aan het bestaande vasthoudt en dit consolideert (vast teken);
houdt van verandering, beweging (beweeglijk teken).

Er zijn dus drie groepen met tekens met een gelijkaardige aanpak of gerichtheid:
Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok zijn de hoofdtekens
Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman zijn de vaste tekens
Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen zijn de beweeglijke tekens

En nu: combineren

Door heerser, element en kruis te combineren, kun je nu zelf de meest kenmerkende eigenschappen van elk astrologisch teken vinden. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Ram


 • Met Mars als heerser heb je energie en daadkracht. Denk aan een atleet, een strijder.
 • Met Vuur als element heb je nogmaals energie.
 • Met een hoofdteken heb je de neiging tot leiden, het initiatief nemen, daadkracht.


Samengevat wordt dat: iemand die (afhankelijk van de rest van de horoscoop) beschikt over veel energie, daadkracht, de drang om iets te verwezenlijken. Hij of zij neemt liever de leiding dan te volgen. Moedig en onafhankelijk. Maar ook (vanwege het overschot aan energie) soms de neiging om te vernietigen, ongeduld, ruzie stoken, gebrek aan zelfbeheersing, eerst doen en dan nadenken.

Stier


 • Met Venus als heerser ben je aards, zinnelijk en creatief. Denk aan de levensgenieter, de kunstenaar
 • Met Aarde als element ben je nuchter, praktisch, volhardend en voorzichtig.
 • Met een vast teken heb je de neiging tot consolideren, vasthouden en uitbouwen.


Samengevat wordt dat: iemand die (afhankelijk van de rest van de horoscoop) met zijn of haar voeten op de grond staat, graag creatief bezig is en van het leven geniet. Volhardend, maar kan omslaan in koppigheid, stug en traag.

Op deze manier, aan de hand van heersers, elementen en kruizen, kunnen alle sterrenbeelden beschreven worden.

Andere duidingselementen

Elementen, heersers en kruizen maken deel uit van de analyse van de horoscoop. Daar worden meestal ook andere duidingselementen bij betrokken, zoals huizen, aspecten (de hoeken die planeten met elkaar maken) en andere punten. Een sterk gereduceerde vorm van astrologie zijn de krantenrubriekjes en de online dag- of jaarvoorspellingen per teken. Of je er nu in gelooft of niet, een beschrijving van het zonneteken alleen (wat de popastrologie doet) is echter wat magertjes. Het is alsof je een wiskundig probleem moet oplossen terwijl je over onvoldoende gegevens beschikt. De sterrenbeelden zijn wel een goed vertrekpunt bij de analyse van een horoscoop: het teken waar de Zon in staat is namelijk van groot belang in iemands ontwikkeling.

Jungiaanse duiding van de Zon in de horoscoop

Volgens de huidige Jungiaanse astrologen (die gebruikmaken van Carl Gustav Jungs analytische psychologie) symboliseert de Zon in je horoscoop "het Zelf": het centrum en de totaliteit van de persoonlijkheid. En als kennis van het Zelf volgens Jung ons levensdoel moet zijn, dan wijst de Zon in onze horoscoop ons de weg. Samengevat: meer nog dan ons te vertellen wie we 'zijn', vertelt de positie van de Zon in een bepaald teken ons wie we kunnen zijn en waar we naar moeten streven.

Geraadpleegde literatuur


 • Reinhold Ebertin (1972), The Combination of Stellar Influences.American Federation of Astrologers Inc. ISBN=0-86690-087-X

Auteursrecht: Jules Grandgagnage


Reacties

Populaire posts van deze blog

Plato's allegorie van de grot: hoe word je filosoof?

In het zevende boek van zijn dialoog 'Politeia' (de Staat) laat de Griekse filosoof Plato zijn personage Socrates een verhaal vertellen dat nu bekendstaat als 'de allegorie van de grot'. Waar gaat dit verhaal precies over en, vooral: wat wilde Plato hiermee bereiken? Om dit te begrijpen is het nodig om wat meer over Plato's Ideeënleer te weten en hoe hij de taak van de filosoof-koning zag. De tocht uit de duistere grot en haar bedrieglijk schaduwspel naar het licht en de werkelijkheid van de Ideeën is het pad dat elke filosoof-regeerder volgens hem moet volgen.

Situering binnen de dialoog 'Staat' De tekst met de allegorie van de grot is te vinden in Plato's dialoog Staat, waarin hij zijn denkbeelden uiteenzet over de ideale staat. In deze ideale maatschappij heeft iedereen zijn taak, van arbeider en soldaat tot filosoof en staatsman. Voor Plato (4e eeuw v.Chr.) is de beste staatsman (regeerder) tevens een filosoof, omdat die geacht wordt de meeste wijs…

Ken jezelf: Tarot persoonlijkheidskaart en zielskaart

Wie zijn geboortedag, geboortemaand en geboortejaar kent, en een eenvoudige cijfersom kan maken, kan snel zijn persoonlijkheidskaart en zielskaart van de tarot berekenen. Heb je die twee getallen, kijk dan vervolgens naar de betekenissen van de bijbehorende tarotkaarten van de Grote Arcana. Je kunt het als spel opvatten of als spirituele gids. De gebruikte tarotkaarten uit 1889 werden ontworpen door de Zwitserse occultist Oswald Wirth, die zich baseerde op de Tarot van Marseille. Archetypische voorstellingen De werkwijze voor het berekenen van de persoonlijkheids- en zielskaart doet veel aan numerologie danken. Ook daar worden de cijfers van dag, maand en jaar van je geboorte opgeteld om bepaalde uitspraken te doen over je innerlijke en uiterlijke kwaliteiten. Tarot zou je een nog krachtiger instrument kunnen noemen. Met name de afbeeldingen van de kaarten van de Grote Arcana (het grote geheim) werken sterk in op je verbeelding en je onbewuste. Carl Gustav Jung noemde dergelijke beel…

De presocraten als pioniers van de westerse filosofie

Met de presocraten begint de westerse filosofie. Deze filosofen leefden in de periode van ongeveer 600-350 v. Chr. en worden zo genoemd omdat de manier waarop ze aan filosofie deden anders was dan de filosofie vanaf Socrates. De centra van de presocratische filosofie waren de Griekse steden in het westen van Klein-Azië en in Zuid-Italië. Van de vele werken van presocratici is niets volledig bewaard gebleven. Bijna alles wat we vandaag over hen weten, is ons overgeleverd uit geschriften van latere antieke auteurs die uit het werk van hun voorgangers citeren. De voornaamste van deze auteurs zijn Aristoteles en de historicus van de filosofie, Diogenes Laertius. Een belangrijk thema van de presocratici was de vraag naar de oorsprong van alle dingen (het arché, oerbeginsel). Andere onderwerpen waren ethiek, theologie en politieke filosofie. Daarnaast hielden veel presocraten zich ook bezig met wiskunde en natuurwetenschappen.

Presocraten? Met "presocraten" bedoelt men de vroege …