Doorgaan naar hoofdcontent

Ken jezelf: Tarot persoonlijkheidskaart en zielskaart


Wie zijn geboortedag, geboortemaand en geboortejaar kent, en een eenvoudige cijfersom kan maken, kan snel zijn persoonlijkheidskaart en zielskaart van de tarot berekenen. Heb je die twee getallen, kijk dan vervolgens naar de betekenissen van de bijbehorende tarotkaarten van de Grote Arcana. Je kunt het als spel opvatten of als spirituele gids. De gebruikte tarotkaarten uit 1889 werden ontworpen door de Zwitserse occultist Oswald Wirth, die zich baseerde op de Tarot van Marseille.

Archetypische voorstellingen

De werkwijze voor het berekenen van de persoonlijkheids- en zielskaart doet veel aan numerologie danken. Ook daar worden de cijfers van dag, maand en jaar van je geboorte opgeteld om bepaalde uitspraken te doen over je innerlijke en uiterlijke kwaliteiten. Tarot zou je een nog krachtiger instrument kunnen noemen. Met name de afbeeldingen van de kaarten van de Grote Arcana (het grote geheim) werken sterk in op je verbeelding en je onbewuste. Carl Gustav Jung noemde dergelijke beelden archetypen.

Gebruik van de tarotkaarten

Tarotkaarten worden gebruikt als hulpmiddel voor meditatie, als voorspelmethode en gewoon als spel. Daardoor zijn er ook verschillende interpretaties van elke kaart mogelijk. Het hangt er namelijk van af welk systeem je hanteert: christelijk, jungiaans, theosofisch, karmisch, hermetisch, kabbalistisch, enzovoorts. Het gebruik van tarotkaarten is niet zonder gevaar, wanneer je ze zou beschouwen als voorspelling van een soort onafwendbaar lot dat je zal overkomen. Dit is echter een middeleeuwse, achterhaalde opvatting. Fatalistische interpretaties druisen in tegen de vrije wil van de mens, de persoonlijke keuzes die je maakt en die mee je levenspad bepalen. Een gevolg van deze moderne houding tegenover de archetypische beelden van de tarotkaarten, is dat er eigenlijk geen 'slechte' kaarten bestaan. Zelfs niet de angstaanjagende kaart van de Dood. Die wordt nu bijvoorbeeld eerder gezien als een oproep tot transformatie, als een loslaten van dingen die je ontwikkeling in de weg staan.

Waar is de raad die tarot je geeft van afkomstig?

Of die 'oproep' uit het eigen onbewuste of van iets bovennatuurlijks afkomstig is, moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Een aantrekkelijke verklaring voor de werking van tarotkaarten en andere voorspelsystemen is het betekenisvolle toeval, door de Zwitserse psycholoog en esotericus Jung synchroniciteit gedoopt. Toen hij onderzoek deed naar archetypische beelden die in dromen en in kunst opduiken, vroeg hij zich af hoe het mogelijk was dat een orakelsysteem als de Chinese I Tjing toch zo'n rake antwoorden kon geven. Het kon niet als oorzaak-gevolg (het causaliteitsprincipe) verklaard worden, dus moest er een ander verklaringsmodel zijn. Dat noemde hij "synchroniciteit": het gelijktijdig voorkomen van twee gebeurtenissen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, en die niettemin voor iemand als een betekenisvol toeval worden ervaren. Het zal bijvoorbeeld iedereen al eens overkomen zijn dat je aan iemand denkt die je al heel lang niet meer gezien hebt, en dat die persoon ineens voor je deur staat of van zich laat horen. Bij synchroniciteit bestaat toeval dus niet.

Je persoonlijkheidskaart in de tarot

Het ontdekken van een tarotkaart die jou voorstelt en vertegenwoordigt, is misschien nog het best te vergelijken met het kennen van je sterrenbeeld, en vooral van je ascendant (het teken dat tijdens je geboorte aan de oostelijke horizon stond). Het geeft je een beschrijving van een aantal fundamentele eigenschappen die je bezit, en het is op zijn minst leuk om jezelf eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Je persoonlijkheidskaart vertelt je hoe je reageert op anderen op basis van ervaringen uit het verleden, maar ook hoe anderen je zien.

Je zielskaart in de tarot

Je zielskaart stelt, zoals de naam suggereert, je diepere Zelf of innerlijke wezen voor. Het zijn eigenschappen en drijfveren waarvan je je niet erg bewust bent en die niettemin inwerken op je leven. Algemene betekenis: je karmische doel: je ziel kwam hier op aarde met een bepaalde bedoeling die wordt weerspiegeld in de zielskaart die de tarot oplevert. Het is volgens aanhangers van de reïncarnatie overigens een doel dat in vele opeenvolgende levens wordt nagestreefd. Ze stelt met andere woorden je innerlijke motivatie voor.

Berekening van de persoonlijkheids- en zielskaart

Er zijn verschillende 'telsystemen' in omloop. Wij zullen de eenvoudigste en meest gebruikte hanteren. De berekening komt erop neer dat je een som maakt van alle cijfers van dag, maand en jaar van je geboorte. Als het bekomen getal groter is dan 22, dan doe je verder tot je een getal bekomt in de reeks van 1 tot 21. Je persoonlijkheidskaart heeft een dubbel cijfer (10, 11,... tot 21); je zielskaart slechts één cijfer (0, 1,... tot 9).

Voorbeelden

De eerste cijfersom levert de persoonlijkheidskaart op. Als je die som verder kunt herleiden tot 1 cijfer, dan levert dit je zielskaart op.
  • Stel: je bent geboren op 16 juni 1985 (16/6/1986). Maak de som van alle cijfers: 1+6+6+1+9+8+6= 37. Dat is groter dan 22, dus we herleiden verder: 3+7=10. De tarotkaart met nummer 10, Rad van Fortuin, is je persoonlijkheidskaart. Herleid verder: 1+0=1. De tarotkaart met nummer 1 uit de Grote Arcana, De Magiër, is je zielskaart. 
  • Stel: je bent geboren op 3 maart 1954 (3/3/1954). Maak de som: 3+3+1+9+5+4=25. Herleid verder: 2+5=7 De tarotkaart met nummer 7, De Zegewagen, is je zielskaart. 
  • Stel: je bent geboren op 15 januari 2005 (15/1/2005). Maak de som: 1+5+1+2+5=14. De tarotkaart met nummer 14, Gematigdheid, is je persoonlijkheidskaart. Tel nu de aparte cijfers op: 1+4=5. Zoek nu de 5e tarotkaart van de Grote Arcana: De Paus (ook: Hiërofant) je zielskaart. 

Geval: Zielskaart en persoonlijkheidskaart zijn dezelfde

Bij sommige personen is de zielskaart dezelfde als de persoonlijkheidskaart: dat is het geval wanneer de som van alle cijfers van dag, maand en jaar van geboorte kleiner is dan 10. Door tarotlezers die in reïncarnatie geloven, wordt dit beschouwd als een aansporing om in dit leven aan de bestemming van je ziel te werken. Die bestemming wordt aangegeven door de berekende tarotkaart en je hoeft dus alleen maar die betekenis te lezen.

Voorbeeld: 1 februari 2000=1+2+2=5. Kan niet verder herleid worden.

Geval: De verkregen cijfersom is gelijk aan 22

Wanneer dit het geval is, merk je dat er geen enkele kaart van de Grote Arcana het nummer 22 draagt. 22 wordt dan 0 (De Nar of 'Dwaas').

Voorbeeld: 5 juli 1900: 5+7+1+9=22.

Kaarten van de Grote Arcana

Heb je de som gemaakt van alle cijfers, dan kun je in onderstaande tabel de bijbehorende tarotkaart van de Grote Arcana opzoeken.

Opmerking:

Crowley en Waite verwisselden 'Kracht' en 'Gerechtigheid' in de tarot van plaats. Bij hen is dus Kracht nummer 8, en Gerechtigheid nummer 11. De tabel hanteert de nummering van traditionele tarotsets als die van Marseille, Wirth en de Golden Dawn, met Gerechtigheid op 8 en Kracht op 11.

0 of 22 - De Nar of de Dwaas


De Nar of de Dwaas staat zowel aan het begin als aan het eind van de Tarotreis. Hij is zowel het onschuldige kind als de bron van alle bestaan, het niets en de chaos waaruit alles ontstaat. Met de Nar als tarotkaart houd je van reizen op alle niveaus: geestelijk, emotioneel en/of fysiek. Je bent iemand die geen risico uit de weg gaat en graag nieuwe ervaringen opzoekt om niet vast te roesten in het oude. Je bent een speelvogel en een vrije geest die ongebonden door het leven wil gaan. Je hebt een uitzonderlijk vermogen om je aan te passen en te worden geaccepteerd door veel mensen. Je straalt creativiteit en enthousiasme uit, onschuld en frisheid van geest. Je bent graag gezien, populair op feestjes. Je danst spontaan en onbekommerd door het leven, op zoek naar plezier. Dat je soms niet ernstig wordt genomen, heb je aan jezelf te danken. Archetype: het kind.

1 - De Magiër


De Magiër wordt op traditionele tarotsets uitgebeeld als goochelaar die kunstjes vertoont. Als magiër toont hij meesterschap, macht, zelfverwezenlijking. Zijn kwaliteiten zijn tegenwoordigheid van geest, diplomatie, intelligentie, vaardigheid en vindingrijkheid. Hij blaakt van zelfvertrouwen en het is alsof de hele wereld op de tafel voor hem ligt, klaar om te manipuleren. Met de Magiër als tarotkaart inspireer je anderen met je ideeën en je vermogen om te slagen. Je kunt in alles wat je je voorneemt succes hebben, als je je maar voldoende concentreert. Je zet de zaken naar je hand en kunt goed anderen zo enthousiast maken dat ze het werk voor jou doen. Je wil opdringen gaat je goed af en je beschikt over veel energie. Je beschikt over een snel denkvermogen en ongewone communicatievaardigheden. Je handigheid om mensen te mobiliseren kan tot manipulatie verworden. Archetype: de tovenaar. Motto van de Magiër: "Ik wil."


2 - De Hogepriesteres


De Hogepriesteres (in de Tarot van Marseille "La Papesse", de pausin) staat voor intuïtie en het onbewuste, alles wat verborgen is. Zij symboliseert geheimen die slechts voor ingewijden toegankelijk zijn. Met de Hogepriesteres als tarotkaart ben je ontvankelijk en wijs. Je bent geduldig en komt pas in actie pas na alles goed in je te hebben opgenomen, gevoelsmatig en intuïtief. Omdat je zo ontvankelijk bent voor subtiele energieën, weet je dat je veel meer dan anderen blindelings op je intuïtie kunt vertrouwen. Met deze kaart als representant van je persoon of ziel, bezit je de gave om het grotere geheel te zien zonder je te verliezen in details. Archetype: de maagd. Motto van de Hogepriesteres: "Ik ontvang".

3 - De Keizerin


De Keizerin is de moedergodin, symbool van vruchtbaarheid, de brengster van leven in de natuur. Zij wordt geassocieerd met Venus, schoonheid, plezier en het aards paradijs. Met de Keizerin als tarotkaart ben je van aard een natuurlijke moeder (letterlijk of figuurlijk) vol mededogen en zorgzaam voor anderen. Je bent gul en sensueel. Vanwege die zinnelijkheid en creatieve levenslust vindt men mensen met deze zielskaart of persoonlijkheidskaart vaak in creatieve beroepen of bezigheden. Vaak zijn ze bezig met kinderen, of met kunst, voedsel of muziek, iets dat de zintuigen inspireert. Je vriendelijke aard werkt als een magneet op anderen die graag je gezelschap opzoeken. Archetype: de moeder. Motto: "Ik voed".

4 - De Keizer


De tarotkaart met de Keizer symboliseert het mannelijk principe dat orde brengt in de chaos met viriele intelligentie en autoriteit. Aardse macht. Met de Keizer als tarotkaart heb je je zaakjes goed op orde. Je bent wezenlijk nuchter, assertief en autoritair. Energiek en zelfbewust bouw je aan je toekomst en aan die van anderen die onder je hoede zijn. Je bent erg overtuigd van je eigen dominantie. Je werkt hard om te bereiken wat je wilt, en tolereert geen parvenus. Zodra je je geest op iets hebt ingesteld, zul je zelden je focus verliezen. Een aura van gezag omringt je, en je bent vaak te vinden in belangrijke posities of doet je best om zo iemand te worden. Je kunt erg overtuigd zijn van je eigen gelijk. Op je best ben je dynamisch, logisch en bewust van je eigen kracht. Je hebt het talent en doorzettingsvermogen om moeilijke dingen te verwezenlijken, en laat je door niemand tegenhouden. Mensen weten dat ze op je bescherming kunnen rekenen zolang ze je gezag niet in twijfel trekken. Archetype: de vader, de patriarch. Motto van de Keizer: "Ik breng orde en zekerheid."

5 - De Hiërofant


De Hiërofant of paus stelt iemand voor die een bemiddelaar is tussen aardse en hoge sferen. Hij is een spiritueel leider die de traditionele leer onder zijn discipelen verspreidt. Met de Hiërofant als persoons- en zielskaart komen mensen graag naar jou toe voor hulp, omdat je zo vast bent in je spirituele overtuigingen. Je wordt beschouwd als morele autoriteit, een rol waarvan je weet te genieten. Je gevoel voor goed en kwaad is stevig gegrond en uitgebalanceerd, en je bent ook in staat om dit te communiceren. Je beschermt, bent loyaal en hebt organisatorische talenten. Je oordeel lijkt goddelijk geïnspireerd. Materiële dingen zeggen je niet veel, je bent op zoek naar de zin van alles. Je doel is verlichting, openbaring. Archetype: de heilige, de priester, de ingewijde. Motto van de Hiërofant: "Ik breng een hogere boodschap."

6 - De Geliefden


De tarotkaart met de Geliefden stelt het huwelijk van tegengestelden voor, met liefde als verbindende factor. Het draait bij iemand met De Geliefden als persoons- en zielskaart allemaal om relaties, romantisch en anders. Je bouwt netwerken uit omdat relaties een essentieel onderdeel zijn van je persoonlijkheid en omdat ze je helpen vormen. Dit betekent dat je graag mensen om je heen hebt en je je het best voelt als deel van een koppel. Ook al hou je je in een menigte vaak rustig, toch ben je heel de tijd aan het observeren wat er gaande is. Wanneer je dan thuiskomt, heb je veel ervaringen uit te wisselen met je geliefden en degenen die je nauw aan het hart liggen. Je bent een twijfelaar als het op kiezen aankomt, maar eens je een besluit hebt genomen na alle kanten van de zaak te hebben bekeken, hou je je er er gewoonlijk aan. De afbeelding op de zesde kaart van de Grote Arcana toont de keuzes die we maken in het leven en die onze toekomst zullen bepalen. De Geliefden als zielskaart stimuleert je om (in dit leven) te leren handelen en beslissingen te nemen, na een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen.

7 - De Zegewagen


De Zegewagen op de kaart symboliseert meesterschap van de geest (de wagenmenner) over de materie (de paarden of sfinxen). Met de Zegewagen als persoons- en zielskaart voel je je nog het best wanneer je in beweging kunt blijven. Voor jou is het idee om lang ergens te blijven in dezelfde situatie te beperkend. Je bent bereid om hard te werken, maar wil de vrijheid behouden om snel op veranderingen, uitdagingen en nieuwe kansen te kunnen inspelen. De afbeelding op de kaart toont iemand die erin geslaagd is de tegenstrijdige krachten in zijn of haar persoonlijkheid met elkaar te verzoenen en te laten samenwerken. Deze troef als zielskaart kun je beschouwen als aansporing om hiernaar te streven. Het is een kaart van werelds en ander succes wanneer je bereid bent om jezelf doelen te stellen en er vastberaden en gefocust achteraan te gaan.

8 - Gerechtigheid

Met Gerechtigheid als tarotkaart draait veel van je leven om het zoeken naar het juiste evenwicht, en om het streven naar controle en waarheid. Evenwicht is essentieel voor je. Je hebt uitgesproken meningen over autoriteiten en hoe die functioneren, met name of ze beantwoorden aan jouw opvattingen over rechtvaardigheid. Je veracht leugenaars en onrecht in welke vorm dan ook. Voor het bewaren van je eigen evenwicht is het belangrijk dat je soms wat afstand neemt van dingen die je uit evenwicht dreigen te brengen (herbronnen). De afbeelding op deze tarotkaart van de Grote Arcana toont een persoonlijkheid die meer dan anderen gericht is op rechtvaardigheid, iemand die alles goed afweegt vooraleer een besluit te nemen. Meer dan anderen ben je je bewust van het karmisch principe dat elke actie een gevolg heeft en dat je er eens rekenschap zult voor moeten afleggen. Je bezit een potentieel vermogen tot onpartijdigheid en het vormen van een duidelijk en weloverwogen oordeel. Bij een positieve evolutie van je persoonlijkheid ben je eerlijk, harmonisch, stabiel en betrouwbaar, en in staat tot een objectief oordeel. In negatieve zin kan die gerichtheid uitdraaien op een starre, te strikte persoonlijkheid die ook in relaties te onbuigzaam is. De afgebeelde figuur van rechtvaardigheid op deze tarotkaart toont geen spoor van nederigheid of aarzeling. Een persoon met deze eigenschap moet matiging leren en soms meer consideratie tonen. Iedereen maakt fouten, en dat geldt ook voor rechters.

9 - De Kluizenaar


De sleutelwoorden bij de Kluizenaar als persoons- en zielskaart tarotkaart zijn introspectie, wijsheid, innerlijkheid. Je geest wordt niet in de eerste plaats door materiële zaken in beslag genomen. Het doel en de zin van je leven zoek je eerder door introspectie, het 'naar binnen kijken'. Hoewel je meestal alleen gelukkig kunt zijn en je graag ongestoord je eigen ding doet, zal je zelden mensen wegsturen die je om raad of steun komen vragen. In je zoektocht naar wat wezenlijk van belang is, inspireer je ook anderen om hun innerlijk leven te exploreren. Ondanks hun introverte aard en diepgang houden Kluizenaarstypes van het leven: zij zijn goedlachs en maken graag plezier. Vanwege hun voorzichtigheid en gerichtheid op het eigen innerlijk, kunnen zij echter ook in isolement raken, te angstig om nog actief aan het leven deel te nemen.

10 - Rad van Fortuin


Het Rad van Fortuin stelt de kosmische ritmes voor van leven en dood, groei en verval. Het is ook het wiel van reïncarnatie en van karma, dat ons vertelt dat onze acties gevolgen hebben en dat wat je zaait je ook zult oogsten. Met Rad van Fortuin als tarotkaart wil je je niet te zeer binden, omdat er zich steeds nieuwe opwindende kansen en horizonten aan je kunnen openbaren. 'Fortuin' is toeval, maar duidt ook op voorzienigheid en lot. Andere sleutelwoorden bij deze tarotkaart zijn geluk, succes, verheffing, geluk. Je persoonlijkheid wordt gevormd door eigen ervaringen, wat af en toe veranderingen en het doorbreken van het dagelijks patroon inhoudt. Als je niet in beweging kunt blijven en vast komt te zitten in sleur, voel je je gevangen en word je gek. Je hebt dan ook de neiging om impulsief te breken en alles van je af te schudden. Het geluk zit je vaak mee, en ook al kun je niet van elke draai aan het rad verwachten dat het een verbetering is, het blijft een verrijkende ervaring voor je. In positieve zin wijst deze kaart erop dat je je moet blijven openstellen om te veranderen en het nieuwe te accepteren. Het is belangrijk om kansen te grijpen wanneer zij zich voordoen. In negatieve zin heeft Rad van Fortuin als persoonskaart betrekking op iemand die alles te veel op zijn beloop laat en gebrek aan initiatief toont om zijn of haar eigen situatie te veranderen. Het kan ook duiden op iemand die erg wisselvallig is en in de ogen van anderen geen vaste persoonlijkheid lijkt te hebben.

11 - Kracht


Met Kracht als tarotkaart beschik je potentieel over de innerlijke kracht en het doorzettingsvermogen om je doelen te verwezenlijken. Je bent passioneel (gesymboliseerd door de leeuw op de kaart) maar weet die met je geest te controleren, waardoor je een krachtige en evenwichtige persoonlijkheid hebt. Je bent in staat om met weinig vertoon van kracht, op een uiterlijk zachte manier, je wil op te leggen aan anderen. De kaart Kracht toont dus vooral je mentale kracht, je moed en integriteit. De sleutelwoorden bij Kracht als persoonskaart zijn: energie, meesterschap en wil.

12 - De Gehangene


De Gehangene is een van die tarotkaarten met middeleeuwse iconografie die angstaanjagend kunnen overkomen. Het thema van deze kaart is opoffering en geduld. In voorspellende tarot symboliseert de Gehangene het onvermogen om dingen te doen, doordat men het gevoel heeft aan handen en voeten gebonden te zijn (incompetentie). De situatie onttrekt zich dus volledig aan je controle en je kunt niets doen dan afwachten. Als persoonskaart gaat het om iemand die de tijd neemt om geduldig een zaak voor te bereiden of zich te bezinnen over wat hem of haar te doen staat. Er is een bereidheid om desnoods een deel van het eigenbelang op te offeren voor een hogere zaak. In de esoterie wordt deze kaart ook beschouwd als een pad naar verlichting, volledige onthechting aan al het materiële aardse.

13 - De Dood


De Dood als 'persoonlijke kaart' lijkt op het eerste gezicht moeilijk te interpreteren. De Dood staat hier echter niet zozeer symbool voor fysieke dood, maar voor transformatie en vernieuwing. Als persoonskaart duidt zij op iemand voor wie dit deel uitmaakt van zijn aard. Zo iemand ziet het belang in van het loslaten van dingen, zelfs als ze vertrouwd en dus moeilijk los te laten zijn. Dingen die niet langer van nut zijn en de ontwikkeling van je persoonlijkheid afremmen hebben hun tijd gehad en mag je laten 'sterven', zodat er iets nieuws voor in de plaats kan komen. Nieuwe mogelijkheden kunnen alleen worden gerealiseerd als het puin dat je meedraagt uit je verleden wordt opgeruimd. En jij bent bedreven in het herkennen van dergelijke fasen in je leven. Je voelt het feilloos aan wanneer het tijd is voor verandering. Je beseft dat je innerlijke groei alleen maar mogelijk is wanneer je je niet blijft hechten aan dingen uit je verleden. Als 'Doodskaart-persoonlijkheid' ben je je bewust van de constante cyclus van leven en wedergeboorte: het ene is niet mogelijk zonder het andere.

14 - Gematigdheid


Gematigdheid symboliseert inspiratie die van bovenaf naar beneden stroomt: de afdaling van geest in materie. De figuur op de kaart, die jou voorstelt, combineert tegengestelde krachten (vrouwelijk-mannelijk/negatief-positief/materieel-geestelijk enz.) en die nieuwe kracht stroomt dan door haar of hem. Met Gematigdheid als persoonskaart is het nastreven van evenwicht belangrijk voor het ontwikkelen van je persoonlijkheid. Je streeft naar harmonie op het emotioneel-mentale, spirituele en fysieke vlak. Dit gaat niet altijd even gemakkelijk omdat je voor uitdagingen komt te staan waarbij je met veel discipline en zelfbeheersing tegenstellingen moet leren verzoenen. Vooral het combineren van de eigen soms tegengestelde drijfveren is geen sinecure. Sommige mensen met deze persoonskaart kunnen het gevoel hebben 'gegidst' te worden (door engelen bijvoorbeeld) en dat hun leven soms plots een nieuwe wending neemt door wat ze als goddelijke interventie ervaren. Evenwicht en gematigdheid zijn in elk geval voorwaarden voor een goede gezondheid bij mensen met deze persoonlijke tarotkaart.

15 - De Duivel


De Duivel is een krachtig archetypisch symbool, verbonden met lust, ambitie, onbegrensde passie en zucht naar overheersing. Hij is onze dierlijke natuur. De Duivel als persoonlijkheidskaart duidt op een intense en soms obsessieve persoonlijkheid. In positieve zin beschikt zulk type over enorm veel energie en laat zich door niets of niemand tegenhouden om zijn of haar doel te bereiken. Het wijst doorgaans op een persoon die heel aards en zinnelijk is, en alleen gelooft wat zijn zintuigen hem vertellen. Verleiding, materialisme, verslavingen (seks, drugs, drank, geld), angst en twijfel liggen op de loer wanneer men te zeer toegeeft aan materialisme en aardse verlokkingen. Iemand met deze kaart kent weinig taboes en leeft heel intens.

16 - De Toren


De verwoeste Toren is een krachtig beeld dat bekend is uit de Bijbel als de Toren van Babel die door God door de bliksem wordt getroffen om de hoogmoed van de mens te bestraffen. Mensen die geboren worden met de Toren als symbool van hun bestaan, maken veel mee, maar lijken er beter tegen bestand dan anderen. Alles wat ze met moeite hebben opgebouwd lijkt in puin te vallen, of verdwijnt als bij een blikseminslag. Soms lijkt het wel dat ze de persoonlijke groei die ze meemaken te 'danken' hebben aan plotselinge en onverwachte veranderingen zoals rampen, ongevallen, scheidingen, ontslagen enz. die zorgen voor een afbraak van het oude en hen dwingen om hun leven te veranderen en zichzelf drastisch aan te passen. Soms zijn zij het zelf die deze levensstormen ontketenen.

17 - De Ster


De Ster staat voor hoop voor wat de toekomst brengt, geluk, mogelijkheden, optimisme, vernieuwing, spiritualiteit en kosmische zegeningen. De Ster als persoonlijkheid bewaart zelfs in de meest uitzichtloze situaties haar of zijn optimisme. Het vertrouwen dat het allemaal wel goed komt en dat het universum het goed voorheeft met ons, werkt aanstekelijk. Deze persoon verlicht bijna letterlijk zijn of haar omgeving met gulheid, charme en liefde voor alles wat leeft. De mens met de Ster als tarotkaart wijdt zich heel zijn leven met onwankelbaar vertrouwen aan het goede en het schone, zelfs al ziet hij al het lelijke om zich heen. De Ster is als een baken voor anderen, een lichtpunt dat zelfs in donkere tijden hoop geeft op een betere toekomst. Analogie: geëngageerde dokters, helers, astrologen en therapeuten zijn typische 'Ster'-persoonlijkheden, maar het kunnen ook 'letterlijk' charismatische filmsterren zijn zoals Paul Newman en Jane Fonda, of sterren uit andere takken van entertainment die grote bekendheid genieten.

18 - De Maan


De Maan symboliseert wat verborgen en occult is, gevaar dat op de loer ligt, dromen en illusies die vanuit de diepten van de geest oprijzen. De Maan op de tarotkaart verlicht een gevaarlijk pad, omdat het onbekend is. Een Maanpersoonlijkheid heeft vaak een aura van geheimzinnigheid. Doordat je niet zo gemakkelijk te doorgronden bent, willen de mensen je beter leren kennen. Toch blijven je vrienden en collega's met het gevoel zitten dat ze jou nooit echt zullen kennen. Ook al praat je veel, toch blijf je verborgen. Maanpersoonlijkheden worden vaak aangetrokken door esoterische onderwerpen en het occulte omdat ze zeer intuïtief zijn en een hoge psychische gevoeligheid hebben.

19 - De Zon


De Zon is het centrum van ons zonnestelsel: zij is de bron van licht en leven. Met de Zon als persoonlijke kaart behoor je tot het type personen dat wordt opgemerkt. Het kind of de kinderen op de tarotkaart staan voor de vroege stadia van zelfbewustzijn, wanneer dat in aanraking komt met inhouden uit het onbewuste. Jij staat graag in het centrum van belangstelling, en zoals de Zon het centrum is van het universum wil jij je glans met anderen delen. Deze personen hebben het zelf moeilijk met regels die anderen hen willen opleggen, en nemen liever zelf de teugels in handen. Het is moeilijk zo niet onmogelijk om jou te veranderen, want je wil in alle omstandigheden jezelf blijven. Je zit vol leven, bruist van energie en brengt vreugde waar je ook komt. Mensen met de Zon als persoonskaart lijken meer kans te hebben op een gelukkig en productief leven. Je succes en rijkdom is mede te danken aan je optimisme en vitaliteit. Door deze eigenschappen trek je makkelijk mensen aan.

20 - Het Oordeel


De concepten van opstanding en vernieuwing zijn belangrijk voor je leven. Je streeft ernaar om wat bijzonders van je leven te maken en in contact te komen met wat het aardse bestaan transcendeert. Je hebt een aura van eerlijkheid en puurheid. Mensen waarderen je om je stille waardigheid, je integriteit en ongecompliceerdheid. Je bent een van de zeldzame mensen bij wie bewustzijn, het onbewuste en het hogere bewustzijn harmonisch samenwerken. Het liefst nog zit je in je gemeenschap in een positie waarin je andere mensen kunt helpen om in contact te komen met de eigen bronnen van vernieuwing.

20 - De Wereld


Deze tarotkaart symboliseert in de diepste zin het concept van verlossing en bevrijding. In deze fase zijn we werkelijk vrij van wat ons materieel aan het aardse bindt. Karmisch-psychologisch geïnterpreteerd betreft ze de beslissende stap naar zelfverwerkelijking, wat Carl Gustav Jung individuatie noemde, en de boeddhisten verlichting. Met de Wereld (ook: het Universum genoemd) als persoonlijke kaart is je bewuste Zelf geïntegreerd met je onbewuste. Op de kaart zie je dit gesymboliseerd door de vier elementen (Vuur, Water, Lucht en Water) in de hoeken, met in het midden de dansende figuur die geest en materie bezielt. Als Wereld-persoon toon je een diep intuïtief begrip voor alles om je heen, en geniet je van wat je meemaakt in deze wereld. Vrijheid is heel belangrijk voor je, en je gebruikt al je creativiteit om zelfs in moeilijke omstandigheden dat gevoel te bewaren.

Geraadpleegde literatuur

  • The Tarot Room http://thetarotroom.com/soul-and-personality-cards/ bezocht op 26 november 2016
  • Hajo Banzhaf (1988), Het Tarot handboek - Servire uitgevers. ISBN=90-6325-318-4
  • Richard Cavendish (1988), The Tarot - Chancellor Press. ISBN=1-85152-021-X


Auteursrecht: Jules Grandgagnage

Reacties

Populaire posts van deze blog

Plato's allegorie van de grot: hoe word je filosoof?

In het zevende boek van zijn dialoog 'Politeia' (de Staat) laat de Griekse filosoof Plato zijn personage Socrates een verhaal vertellen dat nu bekendstaat als 'de allegorie van de grot'. Waar gaat dit verhaal precies over en, vooral: wat wilde Plato hiermee bereiken? Om dit te begrijpen is het nodig om wat meer over Plato's Ideeënleer te weten en hoe hij de taak van de filosoof-koning zag. De tocht uit de duistere grot en haar bedrieglijk schaduwspel naar het licht en de werkelijkheid van de Ideeën is het pad dat elke filosoof-regeerder volgens hem moet volgen.

Situering binnen de dialoog 'Staat' De tekst met de allegorie van de grot is te vinden in Plato's dialoog Staat, waarin hij zijn denkbeelden uiteenzet over de ideale staat. In deze ideale maatschappij heeft iedereen zijn taak, van arbeider en soldaat tot filosoof en staatsman. Voor Plato (4e eeuw v.Chr.) is de beste staatsman (regeerder) tevens een filosoof, omdat die geacht wordt de meeste wijs…

Premoderne filosofen over seks en de rol van de vrouw

Tot in de 20e eeuw zegden filosofen in het Westen niet veel over seks, en wat ze erover te zeggen hadden brachten ze dan nog meestal in verband met familiewaarden en de rol van man en vrouw in het gezin. Van een positieve waardering of constructieve behandeling van de menselijke seksualiteit was nog geen sprake. Seks werd door bekende antieke en middeleeuwse filosofen beschouwd als een noodzakelijk kwaad, en over de vrouw werd vrij algemeen op een neerbuigende manier geschreven. Bij Thomas van Aquino en enkele andere theologen zou men zelfs over minachting van de vrouw kunnen spreken. Een overzicht van wat de premoderne filosofen van oudheid, middeleeuwen en renaissance hierover schreven, maakt duidelijk hoe sommige patriarchale ideeën over de seksualiteit tot in onze tijd invloed zijn blijven uitoefenen.

Premoderne visie op lichaam en lust Filosofen hebben over alles wel een mening. Zo ook over seksualiteit en de betekenis ervan voor man en vrouw, zou je denken. Maar dat valt een be…