Doorgaan naar hoofdcontent

Kapers op de kust

Worden wij, mannen, overbodig?

Geniaal vind ik dat. Ik bedoel: dat van Sony. Die robot. Arthur C. Clark had het niet kunnen voorzien. Dat we robots in huis gingen halen als speelgoed. Die dacht eerder aan androïde machientjes die we voor allerlei klusjes gingen inzetten. Wassen, strijken, boodschappen doen, zo van die dingen... Nuttige dingen. Hebben we natuurlijk al, die machientjes. Maar mijn wasmachine heeft geen gezicht. En ze verkoopt geen grapjes in ik weet niet hoeveel talen. Deze robot wast niet, strijkt niet en haalt geen pantoffels als je daarom verzoekt. Alles wat deze robot doet is spelen. En, zo verzekert de Sony-man op tv ons: hij heeft gevoelens. Hij zegt het met een uitgestreken gezicht, alsof hij het meent.

Ga weg, denk ik dan. Maar ik word er toch wat ongemakkelijk van. Mannen zijn nu al een bedreigde soort. Als dat waar is, van die gevoelens, dan zetten ze ons weldra aan de deur. Want een robot, dat is veel plezanter dan een paps die nooit tijd heeft om te spelen. En een clevere robot, die nooit verjaardagen vergeet en gevoelens kan faken? Daar valt het gros van de vrouwen voor. Onze rol zal zich weldra beperken tot het verwekken van nageslacht en het ophoesten van alimentatie. Geniaal is dat van Sony. De markt ligt voor hen open. Kinderen schreeuwen om aandacht. Vrouwen dito. Ik kan het weten, want ik heb mijn vrouw zien gluren naar de robot. Ze wil hem, al zal het onze laatste cent kosten. Dat weet ik, ook al heeft ze het nog niet met zoveel woorden gezegd. Ze zei wel: Ik zie hem hier al rondlopen! Met een lachje, als u begrijpt wat ik bedoel.

Maar ik zal me niet als een lam naar de slachtbank laten leiden! Mijn rol is nog niet uitgespeeld. O nee! Ook IK kan namelijk eenvoudige conversaties voeren en mezelf terug oprichten als ik gevallen ben! (meestal toch, behalve die keer dat ik dacht dat ik op het plafond lag, maar dat kwam door die laffe sake.) Ook IK kan met mijn heupen draaien en danspasjes doen! Alleen dat gezichten herkennen, daar doet die robot me de broek af. Ik heb geen kop voor gezichten. Moest ik mijn buurvrouw uit een line up kiezen, dan haal ik er geheid de verkeerde uit. Goed, een punt voor de robot. Maar ik ben groter. En ik doe nuttige dingen. Zoals afval sorteren, en sokken opvouwen, en blogs schrijven. Oppassen toch. De volgende SDR-4X zal misschien meer kunnen. Zoals masseren, of over koetjes en kalfjes praten, of helpen met het huiswerk. En dan worden wij mannen overbodig als darren na de paringsdans.©Jules Grandgagnage

Reacties

Populaire posts van deze blog

Plato's allegorie van de grot: hoe word je filosoof?

In het zevende boek van zijn dialoog 'Politeia' (de Staat) laat de Griekse filosoof Plato zijn personage Socrates een verhaal vertellen dat nu bekendstaat als 'de allegorie van de grot'. Waar gaat dit verhaal precies over en, vooral: wat wilde Plato hiermee bereiken? Om dit te begrijpen is het nodig om wat meer over Plato's Ideeënleer te weten en hoe hij de taak van de filosoof-koning zag. De tocht uit de duistere grot en haar bedrieglijk schaduwspel naar het licht en de werkelijkheid van de Ideeën is het pad dat elke filosoof-regeerder volgens hem moet volgen.

Situering binnen de dialoog 'Staat' De tekst met de allegorie van de grot is te vinden in Plato's dialoog Staat, waarin hij zijn denkbeelden uiteenzet over de ideale staat. In deze ideale maatschappij heeft iedereen zijn taak, van arbeider en soldaat tot filosoof en staatsman. Voor Plato (4e eeuw v.Chr.) is de beste staatsman (regeerder) tevens een filosoof, omdat die geacht wordt de meeste wijs…

Ken jezelf: Tarot persoonlijkheidskaart en zielskaart

Wie zijn geboortedag, geboortemaand en geboortejaar kent, en een eenvoudige cijfersom kan maken, kan snel zijn persoonlijkheidskaart en zielskaart van de tarot berekenen. Heb je die twee getallen, kijk dan vervolgens naar de betekenissen van de bijbehorende tarotkaarten van de Grote Arcana. Je kunt het als spel opvatten of als spirituele gids. De gebruikte tarotkaarten uit 1889 werden ontworpen door de Zwitserse occultist Oswald Wirth, die zich baseerde op de Tarot van Marseille. Archetypische voorstellingen De werkwijze voor het berekenen van de persoonlijkheids- en zielskaart doet veel aan numerologie danken. Ook daar worden de cijfers van dag, maand en jaar van je geboorte opgeteld om bepaalde uitspraken te doen over je innerlijke en uiterlijke kwaliteiten. Tarot zou je een nog krachtiger instrument kunnen noemen. Met name de afbeeldingen van de kaarten van de Grote Arcana (het grote geheim) werken sterk in op je verbeelding en je onbewuste. Carl Gustav Jung noemde dergelijke beel…

De presocraten als pioniers van de westerse filosofie

Met de presocraten begint de westerse filosofie. Deze filosofen leefden in de periode van ongeveer 600-350 v. Chr. en worden zo genoemd omdat de manier waarop ze aan filosofie deden anders was dan de filosofie vanaf Socrates. De centra van de presocratische filosofie waren de Griekse steden in het westen van Klein-Azië en in Zuid-Italië. Van de vele werken van presocratici is niets volledig bewaard gebleven. Bijna alles wat we vandaag over hen weten, is ons overgeleverd uit geschriften van latere antieke auteurs die uit het werk van hun voorgangers citeren. De voornaamste van deze auteurs zijn Aristoteles en de historicus van de filosofie, Diogenes Laertius. Een belangrijk thema van de presocratici was de vraag naar de oorsprong van alle dingen (het arché, oerbeginsel). Andere onderwerpen waren ethiek, theologie en politieke filosofie. Daarnaast hielden veel presocraten zich ook bezig met wiskunde en natuurwetenschappen.

Presocraten? Met "presocraten" bedoelt men de vroege …