Doorgaan naar hoofdcontent

Ben je een Saturnus-Leeuw, Jupiter-Leeuw of Mars-Leeuw?


Je zult zelf al wel gemerkt hebben dat mensen met hetzelfde astrologische sterrenbeeld toch heel verschillend kunnen zijn. Dat kan vanuit de astrologie verklaard worden door te wijzen op andere elementen in de geboortehoroscoop die het karakter ‘beïnvloeden’. Maar er is een eenvoudiger manier om de verschillen te verklaren tussen mensen die hun Zon in hetzelfde astrologische teken hebben staan. Dat is de tiendag-methode, die het teken verdeelt in drie perioden, met elk hun astrologische heerser. Voor Leeuw is dat respectievelijk Saturnus, Jupiter en Mars. Ben je geboren in de eerste tien dagen van Leeuw, dan ben je dus een Saturnus-Leeuw; bij de volgende tien dagen ben je een Jupiter-Leeuw, en wie geboren werd ergens in de laatste tien dagen van Leeuw, is een Mars-Leeuw. Dit maakt een meer verfijnde duiding mogelijk dan met het gewone, algemene sterrenbeeld.

Veel hedendaagse astrologen maken in de regel geen gebruik meer van 'decanaten' en hun heersers, maar dat deden en doen klassieke en traditionele astrologen wel. Zij werken uitsluitend met de zeven klassieke planeten en lichten (Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus) en volgen de regels van astrologen uit de middeleeuwse traditie. Decanaten en hun heersers kunnen gebruikt worden ter verfijning van onze 'sterrenbeelden'.

Wat wordt bedoeld met 'decanaten'?

In de astrologie wordt met 'decanaat' een partje van 10 booggraden bedoeld. Trek je de benen van een passer 10 graden uit elkaar, dan kun je dat gedeelte 36 keer afzetten langs een volledige cirkel. Zoals je waarschijnlijk weet, wordt een horoscoop getekend op een 'wiel' met 360 graden. Dat wordt dan verdeeld in 12 gelijke delen van 30 graden, die je dan verder kunt opdelen in partjes van 10 graden. Dat zijn de decanaten. Decanaten stellen de afstand voor die de Zon op tien dagen tijd aflegt in een astrologisch sterrenbeeld. Op een jaar tijd zien wij de Zon vanuit de Aarde elke dag een graad opschuiven doorheen de sterrenbeelden. In plaats van ons te beperken tot een algemene duiding van het sterrenbeeld, gaan we aan elk van de drie decanaten van een teken een persoonlijkheid verbinden. Dat levert dus in totaal 36 mogelijke persoonlijkheden op.

Waar is de theorie van de tien dagen-cyclus op gebaseerd?

Er zijn in de loop der geschiedenis verschillende systemen met decanaten (partjes van 10 booggraden op de ecliptica) gebruikt. Een van de meest markante is het systeem met de Chaldeeuwse heersers, gebaseerd op de omlooptijd der planeten. De benaming "Chaldeeuws" verwijst naar de oude astrologie van de Babyloniërs en de Chaldeeërs. Terwijl de Egyptenaren de verdeling in decanaten bedachten, zijn het de Chaldeeërs aan wie we de verdeling in 360 graden en het zestigtallig stelsel danken.

Omlooptijd der planeten vanuit de aarde gezien. Van traagste naar snelste klassieke planeet:
Saturnus - Jupiter - Mars - Zon - Venus - Mercurius - Maan

(zoals je ziet worden ook Zon en Maan in de astrologie 'planeten' of 'lichten' genoemd)

Het is dit systeem dat ook de bekende 17e-eeuwse Britse astroloog William Lilly gebruikte (hij noemde het 'faces', gezichten van de planeet).

De Chaldeeuwse reeks heersers start in Ram met Mars, en elk daaropvolgend decanaat wordt beheerst door de volgende planeet in het rijtje volgens de snelheid der planeten vanuit de aarde gezien. Na Maan begint de hele reeks opnieuw tot we de cirkel rond zijn bij het laatste decanaat van Vissen:

SterrenbeeldPeriodeDecanaatheersers
Ram21 maart tot 20 aprilMars - Zon -Venus
Stier21 april tot 20 meiMercurius - Maan - Saturnus
Tweelingen21 mei tot 20 juniJupiter - Mars - Zon
Kreeft21 juni tot 21 juliVenus - Mercurius - Maan
Leeuw22 juli tot 22 augustusSaturnus - Jupiter - Mars
Maagd23 augustus tot 22 septemberZon - Venus - Mercurius
Weegschaal23 september tot 22 oktoberMaan - Saturnus - Jupiter
Schorpioen23 oktober tot 22 novemberMars - Zon - Venus
Boogschutter23 november tot 21 decemberMercurius - Maan - Saturnus
Steenbok22 december tot 19 januariJupiter - Mars - Zon
Waterman20 januari tot 18 februariVenus - Mercurius - Maan
Vissen19 februari tot 20 maartSaturnus - Jupiter - Mars

Hoe bereken je in welk 'decanaat' van het teken je bent geboren?

Dat is heel eenvoudig. Ben je bijvoorbeeld geboren op 5 april, dan bevond je geboortezon zich in de tweede periode van tien dagen doorheen Ram:
de eerste tien dagen (van 21 maart tot 30 maart) worden zoals je kunt aflezen in de tabel hierboven beheerst door Mars
de volgende tien dagen (van 31 maart tot 10 april) is Zon de heerser van Ram
de laatste tien dagen (van 11 april tot 20 april) is Venus de heerser van Ram

Wat weet je nu? Dat je een "Zon-Ram" bent.

Berekening voor het sterrenbeeld Leeuw

Ook het sterrenbeeld Leeuw telt dertig graden, die de Zon doorloopt in de periode van 22 juli tot 22 augustus.:

  1. De eerste tien dagen van haar reis door Leeuw zit de Zon in het eerste decanaat (0 - 9°59’’) graden)
  2. De tweede tien dagen van haar reis door Leeuw zit de Zon in het tweede decanaat (10 - 19°59)
  3. En de derde tien dagen van haar reis door Leeuw zit de Zon in het derde decanaat (20° - 29°59)


Stel: je bent als Leeuw geboren op 12 augustus. Dan kun je (letterlijk) op je vingers natellen of je een Leeuw bent uit het eerste, tweede of derde decanaat: het eerste decanaat (10 dagen en 10 graden) loopt van 22 juli tot 1 augustus; en omdat het tweede decanaat loopt van 2 tot 11 augustus, ben je dus uitgerekend een "Mars-Leeuw". Als je het nog niet goed snapt, niet getreurd: lees dan verder bij Duiding.

Duiding van de tien dagen-cyclus voor Leeuw

De teksten hieronder zijn gebaseerd op een combinatie van astrologische principes. Het zijn geen in steen gebeitelde karaktereigenschappen die iedereen in datzelfde decanaat zal vertonen. Verdere verfijning kan alleen gebeuren aan de hand van de geboortehoroscoop, transits (de actuele planeten) enzovoorts. Toch zou je veel van jezelf moeten herkennen in de beschrijving van jouw Leeuw-type.

Je bent geboren tussen 22 juli en 1 augustus
Te combineren principes: Zon/Leeuw + Saturnus = vitaliteit + concentratie.

Je sterrenbeeld is Leeuw (element Vuur, dynamische energie), en de heerser van het eerste Chaldeeuwse decanaat van Leeuw is Saturnus (element Aarde, intensiteit en structuur). Voor Saturnus-Leeuwen is status en erkenning enorm belangrijk. Het zijn dominante en krachtige persoonlijkheden. Zij kunnen geduldig en vastberaden een leven lang bouwen aan hun eigen toekomst, die hen aan de top moet brengen van de maatschappelijke ladder. Leiderschap is een ernstige zaak, vooral als je voelt dat het je bestemming is. Daardoor valt het je ook zo zwaar om de ondergeschikte te spelen. Je beschikt over veel energie en lijkt niet moe te worden bij een langdurige (mentale) inspanning. De combinatie van vitaliteit, volharding en tomeloze energie maakt dat dit tweede decanaat van Leeuw een cyclus is van potentieel grote macht. Als Saturnus-Leeuw blijf je trouw aan tradities en hecht je belang aan sociale conventies. Je bent erg zelfstandig, hardwerkend en vertrouwt op eigen kracht. Wat je begint, wil je ook afmaken. Deze capaciteiten kunnen je ver brengen. Je staat voortdurend onder hoogspanning en vergeet wel eens om met mensen vriendelijk om te gaan. Denk eraan dat ieders zenuwen het kunnen begeven, ook de jouwe. Je moet je er met de Saturnus-energie wel voor hoeden om in het najagen van je doelen niet destructief en nietsontziend te worden. Bij tegenslag kunnen mensen uit deze cyclus in zichzelf keren en depressief worden. En dan is hun egocentrisme en introversie voor hun omgeving niet te harden. Mensen met een zachtere aard hebben het moeilijk met een Saturnus-Leeuw, omdat die hen overweldigt, zelf al is dat niet zo bedoeld.

Bekende personen die in deze cyclus zijn geboren, zijn Carl Gustav Jung, Henry Ford, Aldous Huxley, Alexandre Dumas, Raspoetin, Herman Melville, Mick Jagger.

Je bent geboren tussen 2 augustus en 11 augustus
Te combineren principes: Zon/Leeuw + Jupiter = vitaliteit + harmonie.

Je sterrenbeeld is Leeuw (element Vuur, dynamische energie), en de heerser van het tweede decanaat van Leeuw is Jupiter (element Vuur, stabiliteit en idealisme). Een groot gevoel voor humor, optimisme en inspiratie kenmerken mensen die in deze cyclus zijn geboren. Jupiter vergroot alles uit, en je hebt als Jupiter-Leeuw de neiging om in het centrum van de belangstelling te willen staan. Leeuw staat al bekend als vrij theatraal, en met Jupiter wordt dat nog opvallender. Je beschouwt de hele wereld als een podium en jezelf als entertainer. Mensen die je bezig zien geloven hun ogen niet, want je optimisme is niet kapot te krijgen. Ze hebben ook veel steun aan je talent om zelfs in sombere tijden positief te blijven. Mensen die in deze cyclus zijn geboren, hebben vaak veel geluk (dankzij Jupiter). Je hunkert naar kennis alsof het voedsel is, en je pronkt er graag mee omdat anderen dan je intelligentie kunnen bewonderen. Jupiter staat voor studie en voor reizen, wat voor jou eveneens een middel is om je horizon en je geest te te verruimen. Veel mensen bewonderen jou en worden door jou geïnspireerd. Je bent ook een geboren leraar.

Bekende personen die in deze cyclus zijn geboren, zijn Herbert Hoover, Mata Hari, Shelley, Alfred Tennyson, Guy de Maupassant, John Houston, Lucille Ball.

Je bent geboren tussen 12 augustus en 22 augustus
Te combineren principes: Zon/Leeuw + Mars = vitaliteit + energie.

Je sterrenbeeld is Leeuw (element Vuur, dynamische energie), en de heerser van het derde decanaat van Leeuw is Mars (element Vuur, activiteit en agressie). Deze Mars-Leeuw persoonlijkheid wordt gekenmerkt door ambitie, eerlijkheid en dynamiek. Je bent bijzonder gedreven om je doelen te bereiken. Eens je je weg hebt uitgestippeld, gooi je er zo veel energie tegenaan dat je moeilijk te stoppen bent. Een Mars-Leeuw is onstuitbaar en heeft een sterke wilskracht. Door de felheid van de Mars-energie kun je heel koppig zijn en met geweld in woorden of daden je gelijk willen halen. Je bent eerlijk, recht door zee, en verwacht dat anderen dat ook met jou zijn. Je bent niet bang om je mening te verkondigen, soms tot op het punt dat anderen dit als kwetsend ervaren. Je wilt graag de leider, de baas zijn, de hoofdrol spelen als het even kan, en vindt het erg moeilijk om een ondergeschikte rol te vervullen. Omdat je altijd gelijk wilt hebben, zie je elke uitdaging van je heerschappij als verraad. Loyaliteit, trouw is geen leeg begrip voor jou. Je dierbaren moeten je toegewijd zijn, en dan zorg je heel goed voor hen. Je trots is echter heel kwetsbaar, en eens ze je hebben ontgoocheld zal het moeilijk zijn om nog in je gunst te komen. Vooral seksuele ontrouw vind je onvergeeflijk. Pas ermee op dat je ego en zelfvertrouwen niet te bedreigend overkomen voor je omgeving - ze kwijnen soms letterlijk weg in je schaduw. Je kunt met gemak mensen boeien, en kunt heel overtuigend zijn. Mars-Leeuwen kunnen heel gul zijn, schaamteloos trots en verfrissend eerlijk.

Bekende personen die in deze cyclus zijn geboren, zijn Napoleon Bonaparte, Blavatsky, Alfred Hitchcock, Fidel Castro, T. E. Lawrence, Robert Redford.

Alternatief systeem

We hebben gezien dat de Chaldeeuwse decanaten gebaseerd zijn op de 'snelheid' van de planeten aan de hemel. Er is echter nog een tweede systeem met heersers van decanaten dat de ouden gebruikten: de drievuldigheid, met de drie heersers van hetzelfde element in de volgorde waarin ze voorkomen in de horoscoop. Hierbij neemt men als heerser van het eerste decanaat de heerser van het teken zelf, en vervolgens de heersers van de twee andere tekens van hetzelfde element.

Enkele voorbeelden:

  • Bij Ram wordt dat Mars (van Ram zelf), dan Zon (van Leeuw) voor het tweede decanaat, en voor het derde decanaat Jupiter van het derde vuurteken Boogschutter.
  • Bij Leeuw wordt dat eerste decanaat: Zon; tweede decanaat: Jupiter; derde decanaat: Mars.

Klassieke astrologie herontdekt


Een merkwaardig fenomeen is de herleving van de klassieke astrologie zoals ze ons door de eeuwen heen is overgeleverd. Het is een vorm van astrologie die gebruikmaakt van strakke regels en duidelijke antwoorden oplevert. De toepassing van de Chaldeeuwse decanaten was slechts een van de vele technieken die vanaf de twintigste eeuw met scholen als de psychologische astrologie in onbruik zijn geraakt. De autoriteit bij uitstek van de klassieke astrologie is de 17e-eeuwse Engelse astroloog William Lilly, die de astrologie van de 'ouden' heeft verzameld en in zijn werk toegepast. Hij was gespecialiseerd in uurhoekastrologie, een voorspellende methode met eigen regels die duidelijke ja of nee- antwoorden oplevert op gestelde vragen. Klassieke astrologie is namelijk zeer praktisch en functioneel gericht, omdat de klanten van de astroloog heldere en ondubbelzinnige antwoorden willen op hun vraag. De hernieuwde belangstelling voor de traditionele, middeleeuwse astrologie is voornamelijk te danken aan het werk van de Amerikaan Robert Zoller, die in de jaren 1970 teksten van Guido Bonatti vertaalde, en van de Engelse astrologe Olivia Barclay, die William Lilly's werk bestudeerde en liet herdrukken in 1985. Na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië werden overal ter wereld, ook in Nederland en België, centra voor de studie van de traditionele astrologie opgericht. Meer en meer hedendaagse astrologen grijpen terug naar de oude technieken. Niet alleen de decanaten horen daarbij. In de horoscoop worden net als in de middeleeuwen opnieuw vaste sterren, Arabische punten zoals het Gelukspunt en tal van andere duidingselementen opgenomen die 'uit de mode' waren.

Geraadpleegde literatuur

  • William Lilly (1647), Christian astrology (1647) Books 1 & 2- Astrology Classics 2004. ISBN=1-53810115-7
  • Benjamin Dykes (2004), The Decans in Astrology http://www.bendykes.com/articles/decans.php bezocht op 30 november 2016
  • M. B. Hasbrouck (1996), Tarot and Astrology, The Pursuit of Destiny - Destiny Books. ISBN=0-89281-121-8
  • Reinhold Ebertin (1972), The Combination of Stellar Influences.American Federation of Astrologers Inc. ISBN=0-86690-087-X

Auteursrecht: Jules Grandgagnage

Reacties

Populaire posts van deze blog

Plato's allegorie van de grot: hoe word je filosoof?

In het zevende boek van zijn dialoog 'Politeia' (de Staat) laat de Griekse filosoof Plato zijn personage Socrates een verhaal vertellen dat nu bekendstaat als 'de allegorie van de grot'. Waar gaat dit verhaal precies over en, vooral: wat wilde Plato hiermee bereiken? Om dit te begrijpen is het nodig om wat meer over Plato's Ideeënleer te weten en hoe hij de taak van de filosoof-koning zag. De tocht uit de duistere grot en haar bedrieglijk schaduwspel naar het licht en de werkelijkheid van de Ideeën is het pad dat elke filosoof-regeerder volgens hem moet volgen.

Situering binnen de dialoog 'Staat' De tekst met de allegorie van de grot is te vinden in Plato's dialoog Staat, waarin hij zijn denkbeelden uiteenzet over de ideale staat. In deze ideale maatschappij heeft iedereen zijn taak, van arbeider en soldaat tot filosoof en staatsman. Voor Plato (4e eeuw v.Chr.) is de beste staatsman (regeerder) tevens een filosoof, omdat die geacht wordt de meeste wijs…

Ken jezelf: Tarot persoonlijkheidskaart en zielskaart

Wie zijn geboortedag, geboortemaand en geboortejaar kent, en een eenvoudige cijfersom kan maken, kan snel zijn persoonlijkheidskaart en zielskaart van de tarot berekenen. Heb je die twee getallen, kijk dan vervolgens naar de betekenissen van de bijbehorende tarotkaarten van de Grote Arcana. Je kunt het als spel opvatten of als spirituele gids. De gebruikte tarotkaarten uit 1889 werden ontworpen door de Zwitserse occultist Oswald Wirth, die zich baseerde op de Tarot van Marseille. Archetypische voorstellingen De werkwijze voor het berekenen van de persoonlijkheids- en zielskaart doet veel aan numerologie danken. Ook daar worden de cijfers van dag, maand en jaar van je geboorte opgeteld om bepaalde uitspraken te doen over je innerlijke en uiterlijke kwaliteiten. Tarot zou je een nog krachtiger instrument kunnen noemen. Met name de afbeeldingen van de kaarten van de Grote Arcana (het grote geheim) werken sterk in op je verbeelding en je onbewuste. Carl Gustav Jung noemde dergelijke beel…

De presocraten als pioniers van de westerse filosofie

Met de presocraten begint de westerse filosofie. Deze filosofen leefden in de periode van ongeveer 600-350 v. Chr. en worden zo genoemd omdat de manier waarop ze aan filosofie deden anders was dan de filosofie vanaf Socrates. De centra van de presocratische filosofie waren de Griekse steden in het westen van Klein-Azië en in Zuid-Italië. Van de vele werken van presocratici is niets volledig bewaard gebleven. Bijna alles wat we vandaag over hen weten, is ons overgeleverd uit geschriften van latere antieke auteurs die uit het werk van hun voorgangers citeren. De voornaamste van deze auteurs zijn Aristoteles en de historicus van de filosofie, Diogenes Laertius. Een belangrijk thema van de presocratici was de vraag naar de oorsprong van alle dingen (het arché, oerbeginsel). Andere onderwerpen waren ethiek, theologie en politieke filosofie. Daarnaast hielden veel presocraten zich ook bezig met wiskunde en natuurwetenschappen.

Presocraten? Met "presocraten" bedoelt men de vroege …