Doorgaan naar hoofdcontent

Astrologie: combineer Zon, Maan en Ascendant tot een verhaal

Astrologie is een leuke hobby, maar als je er pas mee begint zie je soms door de bomen het bos niet meer. Er zijn immers zo veel elementen dat je gemakkelijk de weg kwijtraakt. Daarom is het goed om eerst de basis van je karakter te bekijken, en pas daarna de andere duidingselementen zoals 'huizen' en 'planeten'. Die basiselementen die je de meeste informatie over je karakter geven, zijn Zon, Maan en Ascendant. Door ze met elkaar te combineren kun je er een ‘verhaal’ mee maken. Het is niet alleen een leuk spel om samen te spelen, maar misschien leer je op deze manier jezelf iets beter kennen.

Vooraf: enkele astrologische principes

Zon, Maan en Ascendant worden in de astrologie vereenzelvigd met de volgende principes:
 • Zon: je geest, je Zelf
 • Maan: ziel, het vrouwelijk principe
 • Ascendant: persoonlijkheid, masker
Meer hoef je voorlopig niet te weten. Wat je nu nodig hebt, zijn de gegevens van je geboortehoroscoop. Pas als je die hebt, kun je beginnen met zinnen te maken over jezelf.

Stap 1: je gegevens noteren

Laat je geboortehoroscoop, zo je er nog geen hebt, gratis online berekenen (bijvoorbeeld op de website Para Astro). Wat je nodig hebt, is je geboortetijd in uren en minuten, en je geboorteplaats. Na de berekening krijg je op je scherm een lijstje met de gegevens te zien die je nodig hebt. Zoek de positie in teken van Zon, Maan en Ascendant.

Schrijf op:
 • "Mijn Zon staat in het teken ..."
 • "Mijn Maan staat in het teken ..."
 • "Mijn Ascendant staat in het teken..."
Met die drie gegevens kun je een zin maken, die jouw basiskarakter beschrijft:
 • De plaatsing van de Zon in de horoscoop geeft antwoord op de vraag: Wie ben je?
 • De plaatsing van de Maan in de horoscoop geeft antwoord over de vraag: Wat is de aard van je ziel?
 • De plaatsing van de Ascendant in de horoscoop geeft antwoord op de vraag: Hoe zien andere mensen jou? (Je gezicht, masker, persona)

Stap 2: opzoektabel

Deze methode werkt met jungiaanse archetypen, krachtige verpersoonlijkte beelden die een glimp prijsgeven van je diepste aard. Elk astrologisch teken (sterrenbeeld) kan worden geassocieerd met een of meerdere van die archetypen. Deze zijn gebaseerd op de astrologische principes die met het teken geassocieerd worden.
 1. Archetypen van Ram: krijger, leider, held, pionier, verdediger, redder
 2. Archetypen van Stier: bouwer, kunstenaar, natuurliefhebber, bezitter, maker, bankier
 3. Archetypen van Tweelingen: boodschapper, verteller, intellectueel, journalist, kind, leraar
 4. Archetypen van Kreeft: genezer, heler, verleider, moeder, heks, psycholoog
 5. Archetypen van Leeuw: acteur, koning(in), beschermer, heerser, entertainer, waardigheidsbekleder
 6. Archetypen van Maagd: analist, ambachtsman, perfectionist, leerling, dienaar, knecht
 7. Archetypen van Weegschaal: kunstenaar, minnaar, diplomaat, advocaat, vredestichter, bemiddelaar
 8. Archetypen van Schorpioen: hervormer, vorser, tovenaar, detective, alchemist, hypnotiseur
 9. Archetypen van Boogschutter: leraar, reiziger, filosoof, vrije geest, toerist, gids
 10. Archetypen van Steenbok: oude wijze, leidinggevende, mentor, premier, vader, ondernemer
 11. Archetypen van Waterman: uitvinder, rebel, excentriekeling, vernieuwer, genie, wetenschapper
 12. Archetypen van Vissen: dromer, mysticus, dichter, visionair, goeroe, aanbidder

Stap 3: combineren

Je zin combineert de Zon (wie je bent) met de Maan (je ziel) en de Ascendant (hoe anderen je zien, hoe je overkomt) en heeft de volgende vorm:

"De ... met de ziel van de ... en het masker van de ..."
en zo kun je niet één, maar tientallen zinnen vormen over jezelf.

Voorbeeld 1
Als je Zon bijvoorbeeld in Ram staat, je Maan in Kreeft en je Ascendant in Waterman, dan kun je aan de hand van de tabel over jezelf de volgende zinnen maken:

 • "De krijger met de ziel van de genezer en het masker van de rebel."
 • "De held met de ziel van de heler en het gezicht van de uitvinder."
 • (enzovoort)
Zoals je merkt, kun je 'gezicht' al eens afwisselen met 'masker'.

Voorbeeld 2
Als je Zon in Leeuw staat, je Maan in Boogschutter en je Ascendant in Ram, dan zijn onder meer de volgende zinnen op jou van toepassing:
 • "De koning(in) met de ziel van de filosoof en het masker van de pionier."
 • "De acteur met de ziel van de leraar en het masker van de held."
 • enzovoort.
Voorbeeld 3
Als je een Waterman bent (Zon in Waterman), en je Maan staat in het teken Steenbok en je Ascendant in Maagd, dan kun je onder meer de volgende zinnen over je karakter vormen:
 • "De excentriekeling met de ziel van de wijze en het masker van de perfectionist."
 • "De vernieuwer met de ziel van de premier en het masker van de dienaar."
 • (enzovoort)

Wat doe je ermee?

Zoals gezegd kun je het als spel gebruiken of als middel ter verdieping van je zelfkennis. Bij het tweede moet je de beelden die de zin met Zon, Maan en Ascendant oproept tot je laten doordringen, erover mediteren zoals bij een tarotkaart. Misschien kun je het beeld met gesloten ogen trachten te visualiseren, of er een tekening of schilderij over maken. Astrologen kunnen het gebruiken als een soort kader waarbinnen ze de andere elementen van de horoscoop kunnen interpreteren. Zo scheiden ze beter hoofdzaken van bijzaken af. Zon, Maan en Ascendant in iemands geboortehoroscoop geven immers de sterkste aanwijzingen over het karakter van de geborene. En als je Zelf, Ziel en Masker met elkaar combineert, dan begin je door de bomen het bos te zien. En jezelf.

Geraadpleegde literatuur

 • Reinhold Ebertin (1972), The Combination of Stellar Influences.American Federation of Astrologers Inc. ISBN=0-86690-087-X
 • Arthur Dione (1988), Jungian Birth Charts - The Aquarian Press. ISBN=0-85030-642-6
 • Ellyonor Barz (1990), Goden en planeten, Astrologische archetypen - Uitgeverij Kosmos bv. Utrecht. ISBN=90-215-1540-7
 • Astrologyclub bezocht op 2 december 2016
 • Astrolocherry bezocht op 2 december 2016

Auteursrecht: Jules Grandgagnage


Reacties

Populaire posts van deze blog

Plato's allegorie van de grot: hoe word je filosoof?

In het zevende boek van zijn dialoog 'Politeia' (de Staat) laat de Griekse filosoof Plato zijn personage Socrates een verhaal vertellen dat nu bekendstaat als 'de allegorie van de grot'. Waar gaat dit verhaal precies over en, vooral: wat wilde Plato hiermee bereiken? Om dit te begrijpen is het nodig om wat meer over Plato's Ideeënleer te weten en hoe hij de taak van de filosoof-koning zag. De tocht uit de duistere grot en haar bedrieglijk schaduwspel naar het licht en de werkelijkheid van de Ideeën is het pad dat elke filosoof-regeerder volgens hem moet volgen.

Situering binnen de dialoog 'Staat' De tekst met de allegorie van de grot is te vinden in Plato's dialoog Staat, waarin hij zijn denkbeelden uiteenzet over de ideale staat. In deze ideale maatschappij heeft iedereen zijn taak, van arbeider en soldaat tot filosoof en staatsman. Voor Plato (4e eeuw v.Chr.) is de beste staatsman (regeerder) tevens een filosoof, omdat die geacht wordt de meeste wijs…

Ken jezelf: Tarot persoonlijkheidskaart en zielskaart

Wie zijn geboortedag, geboortemaand en geboortejaar kent, en een eenvoudige cijfersom kan maken, kan snel zijn persoonlijkheidskaart en zielskaart van de tarot berekenen. Heb je die twee getallen, kijk dan vervolgens naar de betekenissen van de bijbehorende tarotkaarten van de Grote Arcana. Je kunt het als spel opvatten of als spirituele gids. De gebruikte tarotkaarten uit 1889 werden ontworpen door de Zwitserse occultist Oswald Wirth, die zich baseerde op de Tarot van Marseille. Archetypische voorstellingen De werkwijze voor het berekenen van de persoonlijkheids- en zielskaart doet veel aan numerologie danken. Ook daar worden de cijfers van dag, maand en jaar van je geboorte opgeteld om bepaalde uitspraken te doen over je innerlijke en uiterlijke kwaliteiten. Tarot zou je een nog krachtiger instrument kunnen noemen. Met name de afbeeldingen van de kaarten van de Grote Arcana (het grote geheim) werken sterk in op je verbeelding en je onbewuste. Carl Gustav Jung noemde dergelijke beel…

De presocraten als pioniers van de westerse filosofie

Met de presocraten begint de westerse filosofie. Deze filosofen leefden in de periode van ongeveer 600-350 v. Chr. en worden zo genoemd omdat de manier waarop ze aan filosofie deden anders was dan de filosofie vanaf Socrates. De centra van de presocratische filosofie waren de Griekse steden in het westen van Klein-Azië en in Zuid-Italië. Van de vele werken van presocratici is niets volledig bewaard gebleven. Bijna alles wat we vandaag over hen weten, is ons overgeleverd uit geschriften van latere antieke auteurs die uit het werk van hun voorgangers citeren. De voornaamste van deze auteurs zijn Aristoteles en de historicus van de filosofie, Diogenes Laertius. Een belangrijk thema van de presocratici was de vraag naar de oorsprong van alle dingen (het arché, oerbeginsel). Andere onderwerpen waren ethiek, theologie en politieke filosofie. Daarnaast hielden veel presocraten zich ook bezig met wiskunde en natuurwetenschappen.

Presocraten? Met "presocraten" bedoelt men de vroege …